دانلود زیرنویس فارسی سریال هارلوتس (Harlots). مارگارت ولز در تلاش است تا نقش خود را به عنوان صاحب خانه و مادر با دخترانش تطبیق دهد. وقتی کسب و کار او مورد حمله یک خانم رقیب قرار می گیرد، مارگارت باید به مقابله بپردازد، حتی اگر به معنای از دست دادن خانواده و احتمالاً زندگی اش باشد.

Margaret Wells struggles to reconcile her roles as brothel owner and mother to her daughters. When her business comes under attack from a rival madam with a ruthless streak, Margaret must fight back even if it means losing her family and possibly her life.