دانلود زیرنویس فارسی سریال پسر روان سنج (He is Psychometric). پسری که قادر است اسرار کسانی را که پوستشان با او در تماس است بخواند و دختری که هر کاری می کند تا درد خود را پنهان کند. در درام، دختر و پسر با هم ملاقات می‌کنند و سعی می‌کنند اتفاقات کوچک و بزرگی که در زندگی‌شان می‌افتد را اصلاح کنند، درمان کنند، رشد کنند و دوست بدارند.

A boy who is able to read the secrets of those whose skin comes into contact with him, and a girl who does everything she can to hide her pain. In the drama, the boy and girl will meet and try to fix, heal, grow, and love from the small and big occurrences that happen in their lives.