دانلود زیرنویس فارسی سریال هلووا باس (Helluva Boss). بلیتز را دنبال کنید، یک شیطان کلاسیک، که به همراه متخصص اسلحه خود، موکسی، کبودش، میلی، و سگ جهنمی لونا، کارش را برای قاتل کوچک خود راه اندازی می کند. آنها با هم در حالی که یک استارتاپ را در جهنم اداره می کنند سعی می کنند از یکدیگر زنده بمانند.

Follow Blitz, a classic demon Imp who sets out to run his own small assassin business with his weapons specialist Moxxie, his bruiser Millie, and his receptionist hellhound Loona. Together they attempt to survive each other while running a startup in Hell.