دانلود زیرنویس فارسی سریال سلام خداحافظ مامان! (Hi Bye, Mama!). داستان مادری است که مرده و پروژه 49 روزه تناسخ را آغاز می کند و شوهری که پس از غلبه بر درد از دست دادن همسرش به سختی زندگی جدیدی را آغاز کرده است.

It’s the story of a mother who died and begins a 49-day long project of reincarnation and a husband who has barely begun to live a new life after overcoming the pain of losing his wife.