دانلود زیرنویس فارسی سریال شهر بلند (Hightown). «هایتاون» در کیپ کاد نمادین می‌گذرد و سفر یک زن به سوی هوشیاری را دنبال می‌کند که با تحقیقات قتلی درهم آمیخته است. جکی کوئینونز، یک مامور سرویس ملی شیلات دریایی، با پارتی سخت، با کشف یک جسد در ساحل – یکی دیگر از قربانیان اپیدمی مواد افیونی کیپ کاد – زندگی آزادانه اش به هم می ریزد. در نتیجه این آسیب، جکی اولین قدم ها را برای هوشیار شدن برمی دارد…