دانلود زیرنویس فارسی سریال خانه پیش از تاریکی (Home Before Dark). یک دختر جوان از شهر بزرگ هنگام بازدید از شهر کوچک کنار دریاچه پدرش سرنخ هایی از یک پرونده سرد حل نشده را کشف می کند.

A young girl from the big city uncovers clues to an unsolved cold case while visiting her father’s small lakeside town.