دانلود زیرنویس فارسی سریال خوابگاه خیره (Hostel Daze). چهار بال ساده و آسیب پذیر (آنکیت، چیراگ، جاات، و جانتو) در حالی که برای زنده ماندن در ترم اول در هاستل به سختی تلاش می کنند، پیوندهای پایداری ایجاد می کنند. «Hostel Daze» که سرشار از پوچ‌ها، چتزپاها، درگیری‌ها و بدبختی‌های ذاتی زندگی در هاستل است، گریل‌هایی را به تصویر می‌کشد که هر ساکن در هاستل هندی از آن عبور می‌کند.

Four naive and vulnerable wing-mates (Ankit, Chirag, Jaat, and Jhantoo) develop lasting bonds as they jostle hard to survive the first semester in a hostel. Peppered with absurdities, chutzpahs, clashes and debacles inherent to hostel life, ‘Hostel Daze’ depicts the grill that every Indian hostel-resident goes through.