دانلود زیرنویس فارسی سریال آشنایی با پدر (How I Met Your Father). در آینده ای نزدیک، سوفی (داف) داستان نحوه ملاقات با پدرش را برای پسرش تعریف می کند: داستانی که ما را به سال 2021 بازمی گرداند، جایی که سوفی و ​​گروه نزدیکش از دوستانش در میانه فهمیدن چه کسی هستند. آنها هستند، آنچه از زندگی می خواهند، و چگونه در عصر برنامه های دوستیابی و گزینه های بی حد و حصر عاشق شوند.

In the near future, Sophie (Duff) is telling her son the story of how she met his father: a story that catapults us back to the year 2021 where Sophie and her close-knit group of friends are in the midst of figuring out who they are, what they want out of life, and how to fall in love in the age of dating apps and limitless options.

برای دانلود زیرنویس فارسی بر روی لینک های زیر کلیک کنید