دانلود زیرنویس فارسی سریال سیاره انسان (Human Planet). مانند تمام اشکال زندگی، بشریت تا حدی با انواع محیط طبیعی سازگار است، در عین حال تمایل به تغییر آنها دارد. هر قسمت به بررسی این موضوع می‌پردازد که چگونه زندگی برای مردان و طبیعت در برخی از انواع محیط‌ها، از قطب شمال گرفته تا صحرا و جنگل، از سواحل گرفته تا کوه‌ها، متفاوت است.

Like all life forms, humanity partially adapts to types of natural environment, yet also tends to change them. Each episode examines how life differs for men and nature in some type of environment, from Arctic to desert and jungle, from coasts to mountains.

برای دانلود زیرنویس فارسی بر روی لینک زیر کلیک کنید