دانلود زیرنویس فارسی سریال هدف انسانی (Human Target). کریستوفر چنس یک حلال مشکل بسیار محتاطانه است و متخصص در علل ناامید کننده است. او با کارآگاه بازنشسته پلیس، وینستون، که عمدتاً به عنوان پشتیبان کار می کند، و گوئررو، یک جادوگر رایانه ترسناک و گانگستر سابق کار می کند. کریستوفر یک کماندوی شکست ناپذیر و بی باک است و باید باشد، و همچنین مانند مک گیور، خوش دست و باهوش، با داشتن انواع هویت، از محافظ تا راهب و از وکیل گرفته تا حرفه ای ورزشی.

Christopher Chance is a highly discreet problem solver, specializing in desperate causes. He works with retired police detective Winston, who acts mainly as back-office, and Guerrero, a scary computer wizard and former gangster. Christopher is, and needs to be, a fearless unbeatable commando as well as handy and clever as MacGyver, assuming all kinds of identities, from bodyguard to monk and from lawyer to sports professional.

برای دانلود زیرنویس فارسی بر روی لینک های زیر کلیک کنید