دانلود زیرنویس فارسی سریال من می‌توانم تو را نابود کنم (I May Destroy You). مسئله رضایتدر زندگی معاصر و اینکه چگونه در چشم انداز جدید دوستیابی و روابط، بین رهایی و استثمار تمایز قائل می شویم.