دانلود زیرنویس فارسی سریال شناسه مورد حمله قرار گرفت (ID:Invaded). ساکایدو یک کارآگاه نابغه است که می تواند هر جنایتکاری را ردیابی کند. اما وقتی دخترش به قتل می رسد، انتقام او را در آن سوی قانون قرار می دهد. او اکنون در زندان به پلیس کمک می کند تا با استفاده از سیستمی که به هویت افراد حمله می کند، معماها را حل کند. کم کم ردی از خون شکل می گیرد و همه به قاتل دخترش می رسد.

Sakaido is a genius detective who can track down any criminal. But when his daughter is murdered, revenge lands him on the other side of the law. Now in prison, he helps the police solve mysteries using a system that invades a person’s identity. Little by little, a trail of blood forms, and it all leads back to his daughter’s murderer.