دانلود زیرنویس فارسی سریال متاسفم (I’m Sorry). یک کمدی نویس، همسر و مادر به ظاهر با اعتماد به نفس، ناپختگی درونی و روان رنجوری خود را در موقعیت های غیرمنتظره زندگی به نمایش می گذارد.

A seemingly-confident comedy writer, wife and mom comically exposes her inner immaturity and neuroses through unexpected life situations.