دانلود زیرنویس فارسی سریال جوکرهای غیرعملی (Impractical Jokers). هر قسمت شامل یک رژیم از چالش های متعدد در تیم ها، به طور مستقل یا در برابر جوکرهای خاص در یک چالش رو در رو است. هر بار که آنها موفق به انجام یک کار نمی شوند، جوکر یک انگشت شست قرمز دریافت می کند. جوکری که بعد از یک سری چالش‌ها بیشترین امتیاز را دارد، بازنده‌ای است که باید یک کار بسیار شرم‌آور یا دشوار را انجام دهد و نمی‌تواند از امتحان آن امتناع کند. این چالش های بازنده از شیرین کاری های خطرناک و صحنه های ترسناک تشکیل شده است…

Each episode contains a regime of multiple challenges in teams, independently or against specific jokers in a head-to-head challenge. Every time they fail to complete a task, the joker will receive a red thumbs-down. The joker with the most thumbs down after the series of challenges is the loser who must complete an extremely embarrassing or difficult task and cannot refuse to try it. These Loser Challenges have consisted of dangerous stunts and some scary scenes.

برای دانلود زیرنویس فارسی بر روی لینک های زیر کلیک کنید