دانلود زیرنویس فارسی سریال از سرما (In From the Cold). زندگی یک مادر مجرد در حومه نیوجرسی زیر و رو می شود وقتی سیا او را دستگیر می کند و او را مجبور به انتخاب می کند: با گذشته مدفون خود به عنوان یک مامور روسیه بسیار آموزش دیده و مهندسی شده زیستی روبرو شود و به یک سرمایه در برابر مواد مخدر جهان اموات روسیه تبدیل شود. تجارت، و جنگ سایه بر انتخابات ایالات متحده یا خانواده و زندگی جدیدی که ساخته است را به خطر می اندازد.

A single mother’s life in suburban New Jersey is turned upside down when the CIA arrests her and forces her to make a choice: confront her long-buried past as a highly trained, bio-engineered Russian agent, and become an asset against Russia’s underworld drug trade, and shadow war on U.S. elections or put her family and the new life she has built at risk.