دانلود زیرنویس فارسی سریال غیرقابل کنترل (Ingobernable). امیلیا، بانوی اول مکزیک، برنامه های بزرگی برای بهبود شرایط این کشور و مردم آن دارد. همانطور که او شروع به از دست دادن ایمان به همسرش، رئیس جمهور دیگو ناوا می کند، باید بفهمد که چگونه با یک چالش جدید ویرانگر مقابله کند.

Emilia, the First Lady of Mexico, has big plans to improve the conditions of the country and its people. As she starts to lose faith in her husband, President Diego Nava, she needs to figure out how to deal with a devastating new challenge.