دانلود زیرنویس فارسی سریال بی گناه (Innocent). پس از هفت سال حبس در یک زندان با امنیت بالا، محکومیت دیوید کالینز برای قتل همسرش، تارا، به دلیل یک نقص فنی یا به قول وکیلش، یک تخلف وحشتناک در عدالت لغو می شود. دیوید که می‌تواند زندگی خود را دوباره شروع کند و روابط خود را با خانواده و دوستانش ترمیم کند، امیدوار است که سرانجام به او اجازه داده شود که برای مرگ همسرش سوگواری کند…

After seven years in a high security prison, David Collins’ conviction for the murder of his wife, Tara, is overturned due to a technicality, or as his lawyer puts it, an appalling miscarriage of justice. Able to start his life again and begin to repair relationships with his family and friends, David hopes to finally be allowed to mourn his wife’s death. As a new investigation is launched, headed by DI Cathy Hudson, dark secrets of abuse, affairs and money troubles rise to the surface. From jealous sisters to disgruntled lovers, these secrets rip fragile relationships apart at the seams. But one question remains: is David Collins truly innocent?