دانلود زیرنویس فارسی سریال داخل شماره ۹ (Inside No. 9). به شماره 9های بسیار متفاوت دعوت شوید، جایی که افراد عادی و پیش پا افتاده با چیزهای خارق‌العاده و وحشتناک می‌آشند. از یک خانه روستایی بزرگ که در آن بازی “ساردین” منجر به افشاگری های دلخراش در کمد لباس می شود. به یک خانه خالی از سکنه بسیار عجیب؛ به اتاق رختکن یک بازیگر غرق در خون در وست اند لندن؛ به آپارتمان یک معلم ابتدایی ظاهرا خوشحال که قربانی یک کار خوب می شود. این داستان‌های غیرقابل پیش‌بینی به نوبت دارای کمدی بالا و وحشت کلاستروفوبیک هستند…

Be invited into some very different No. 9s, where the ordinary and mundane rub shoulders with the extraordinary and macabre. From a grand country house where a game of ‘sardines’ leads to some chilling revelations in a wardrobe; to a very oddly haunted house; to a blood-soaked actor’s dressing room in London’s West End; to the flat of an apparently happy primary school teacher who becomes the victim of a good deed; these unpredictable tales feature high comedy and claustrophobic horror by turns.