دانلود زیرنویس فارسی سریال بازجویی (Interrogation). یک سریال جنایی غیرخطی که حول محور بازجویی از افرادی است که ممکن است در یک پرونده قتل چند دهه دخیل باشند.

A non-linear crime series that is centered around an interrogation of people who might be involved in a decades-old murder case.