دانلود زیرنویس فارسی سریال مصاحبه با Monster Girls (Interviews with Monster Girls). این داستان در عصری آغاز می‌شود که «انسان‌های نیمه‌شخص» که انسان‌هایی با نوعی قدرت خاص هستند در تمدن مدرن پذیرفته شده‌اند. تتسو تاکاهاشی که معلم زیست‌شناسی است می‌خواهد در مورد دمی‌انسان‌ها مطالعه کند و شانسش به او لبخند می‌زند و در نهایت به همان مدرسه‌ای می‌رود که 4 نفر از این نیمه‌انسان‌ها هستند…

This story begins in the age where ‘demi-humans’ which is humans with some sort of special power have been accepted into mondern civilication. Tetsuo Takahashi who is a biology teacher wants to study demi-humans and his luck smiles at him and ends up in the same school as 4 of these demi-humans. The story follows as he trys to ‘interview’ these demi-humans and learn more about them but with alot of failure on his end and comedy at its finest on the other end.