دانلود زیرنویس فارسی سریال هجوم (Invasion). پس از یک طوفان، یک پارک رنجر فلوریدا و خانواده اش با اتفاقات عجیبی از جمله موجودات درخشان در آب و افرادی که به نظر می رسد پس از زنده ماندن در شب فاجعه در فضای باز تغییر کرده اند، برخورد می کنند.

In the aftermath of a hurricane, a Florida Park Ranger and his family deal with strange occurrences, including luminescent creatures in the water and people that somehow seem to have changed after surviving the night of the disaster out in the open