دانلود زیرنویس فارسی سریال این یک گناه است (It’s a sin). این سریال درباره گروهی از همجنس‌بازان است که در سال 1981 به لندن نقل مکان می‌کنند. آنها یک گروه دوستی تشکیل می‌دهند، اما بحران HIV/AIDS در بریتانیا که به سرعت در حال توسعه است، زندگی آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بیش از پنج قسمت نشان داده می‌شود که این گروه یک دهه کامل را تا سال 1991 زندگی می‌کنند، زیرا تصمیم می‌گیرند با وجود تهدیدی که HIV برایشان ایجاد می‌کند، به شدت زندگی کنند.

The series follows a group of gay men who move to London in 1981. They form a friendship group but the fast developing HIV/AIDS crisis in the United Kingdom impacts their lives. Over five episodes the group are shown living through an entire decade until 1991, as they become determined to live fiercely despite the threat HIV poses to them.

برای دانلود زیرنویس فارسی بر روی لینک زیر کلیک کنید