دانلود زیرنویس فارسی سریال مشکلی نیست که خوب نباشی (It’s Okay to Not Be Okay). داستان مردی شاغل در بخش روانپزشکی و زنی که نویسنده محبوب کتاب های کودکان است. این درام داستان مون کانگ تائه، کارمند بهداشت جامعه در بخش روانپزشکی را روایت می‌کند که زمانی برای عشق ندارد، و گو مون یانگ، نویسنده موفق کتاب کودکان با رفتارهای ضد اجتماعی که به نظر می‌رسد هرگز عشق را نشناخته است. پس از ملاقات با یکدیگر، این دو به آرامی شروع به التیام زخم های عاطفی یکدیگر می کنند.

A story about a man employed in a psychiatric ward and a woman who is a popular writer of children’s books. The drama tells the story of Moon Kang Tae, a community health worker at a psychiatric ward who doesn’t have time for love, and Go Moon Young, a successful children’s book author with antisocial behavior who seems to have never known love. After meeting one another, the two slowly begin to heal each other’s emotional wounds.