دانلود زیرنویس فارسی سریال جت (Jett). دزد کلاس جهانی دیزی “جت” کوالسکی به تازگی از زندان خارج شده است و در حال حاضر توسط گروهی از جنایتکاران عجیب و غریب و خطرناک مجبور شده است به جایی که او را به آنجا رسانده است.

World-class thief Daisy “Jett” Kowalski is just out of prison and already being forced back into what got her there, by a group of eccentric and dangerous criminals.