دانلود زیرنویس فارسی سریال جاناتان استرینج و آقای نورل (Jonathan Strange & Mr Norrell). در یک تاریخ متناوب، در طول زندگی واقعی جنگ های ناپلئونی، دو مرد سرنوشت ساز، گوشه گیر با استعداد آقای نورل و طلسم پرداز جسور، جاناتان استرنج، از جادو برای کمک به انگلستان استفاده می کنند.

In an alternate history, during the time of real life Napoleonic Wars, two men of destiny, the gifted recluse Mr. Norrell and daring spellcasting novice Jonathan Strange, use magic to help England.