دانلود زیرنویس فارسی سریال بکشش (Killing It). طبقه، سرمایه داری و تلاش یک نفره برای رسیدن به رویای آمریکایی.

Class, capitalism and one man’s quest to achieve the American dream.