دانلود زیرنویس فارسی سریال خویشاوند (Kin). Kin داستان یک خانواده خیالی دوبلینی را روایت می کند که درگیر جنگ گروه های تبهکار هستند و از پیوندهای ناگسستنی پایدار خون و خانواده صحبت می کند.

Kin tells the story of a fictional Dublin family embroiled in gangland war and speaks to the enduring unbreakable bonds of blood and family.

برای دانلود زیرنویس فارسی بر روی لینک زیر کلیک کنید