دانلود زیرنویس فارسی سریال شوالیه و جادو (Knight’s & Magic). یک مچا اوتاکو در دنیای دیگری به نام ارنستی اچواریا، که با نام Eru نیز شناخته می شود، تناسخ پیدا می کند. در این دنیا، سلاح‌های انسان‌نمای عظیمی به نام شوالیه‌های سیلوئت وجود دارند. Eru و دوستانش Archid Olter و Adeltrud Olter که رویای خلبانی آن ربات ها را در سر می پرورانند، قصد دارند به شوالیه دونده تبدیل شوند.

A mecha otaku is reincarnated into another world as Ernesti Echevarria, also known as Eru. In this world, huge humanoid weapons known as Silhouette Knights exist. Dreaming of piloting those robots, Eru and his friends, Archid Olter and Adeltrud Olter, aim to become Knight Runners.