دانلود زیرنویس فارسی سریال لال بازار (Lalbazaar). مجموعه ای از پلیس های شجاع با زیر شکم تاریک برخورد می کنند و برخی از شرورترین مشتریان را به دست عدالت می رسانند.

A set of brave cops deal with the dark underbelly and bring some of the most sinister customers to justice.