دانلود زیرنویس فارسی سریال بره های خدا (Lambs of God). Lambs Of God سفر سه راهبه کاتولیک به نام‌های Iphigenia، Margarita و Carla را دنبال می‌کند که آخرین اعضای باقی‌مانده از دستور محصور سنت اگنس هستند. آن‌ها دنیای بیرون را فراموش کرده‌اند تا اینکه کشیش جوانی به نام پدر ایگناتیوس، به امید یافتن املاک و مستغلات عالی، راه خود را از میان درختان زیر درخت پیش می‌برد…

Lambs Of God follows the journey of three Catholic nuns, Sisters Iphigenia, Margarita and Carla, who are the last remaining members of the enclosed order of St Agnes. They have forgotten the world outside until a young priest, Father Ignatius, pushes his way through the undergrowth in the hope of finding prime real estate. What unfolds is a psychological and frightening game of survival; a thrilling ride in which the nuns become criminals and Father Ignatius is forced to confront his own personal weaknesses.