دانلود زیرنویس فارسی سریال زندگی پس از زندگی (Life After Life). اورسولا تاد یک شب در سال 1910 قبل از اینکه بتواند اولین نفس خود را بکشد می میرد. در همان شب در سال 1910، اورسولا متولد می شود و زنده می ماند.

Ursula Todd dies one night in 1910 before she can draw her first breath. On that same night in 1910, Ursula is born and survives.