دانلود زیرنویس فارسی سریال آمریکای کوچک (Little America). “آمریکای کوچک” با الهام از داستان های واقعی ارائه شده توسط مجله اپیک، فراتر از سرفصل ها می رود و به داستان های خنده دار، عاشقانه، صمیمانه، الهام بخش و غافلگیرکننده مهاجران در آمریکا می پردازد، در حالی که اکنون بیش از همیشه مرتبط هستند.

Inspired by the true stories featured by Epic Magazine, “Little America” will go beyond the headlines to look at the funny, romantic, heartfelt, inspiring and surprising stories of immigrants in America, when they’re more relevant now than ever.