دانلود زیرنویس فارسی سریال پرندگان کوچک (Little Birds). اقتباس تلویزیونی از مجموعه بدنام آنائیس نین از داستان های کوتاه وابسته به عشق.

TV adaptation of Anais Nin’s infamous collection of short stories.