دانلود زیرنویس فارسی سریال صدای کوچک (Little Voice). نامه ای عاشقانه به موسیقی متنوع نیویورک، سفر جهانی یافتن صدای معتبر شما در اوایل دهه بیست را بررسی می کند.

A love letter to the diverse musicality of New York, it explores the universal journey of finding your authentic voice in your early twenties.