دانلود زیرنویس فارسی سریال آکادمی جادوگر کوچک (Little Witch Academia). آکو کاگاری یک دختر معمولی است که به آکادمی مشهور جادوگران برای دختران جادوگر، آکادمی لونا نوا می‌پیوندد. وقتی جوانتر بود، به مجیکال فستا رفت، یک نمایش جادویی که توسط جادوگری به نام ارابه براق برگزار می شد. آکو چنان مسحور و الهام گرفته از اجرای شاسی براق بود که آرزو می کرد روزی یک جادوگر “باحال” مانند او باشد.

Akko Kagari is an ordinary girl who joins the renowned witch academy for witch girls, Luna Nova Academy. When she was younger, she went to Magical Festa, a magic show hosted by a witch named Shiny Chariot. Akko was so mesmerized and inspired by Shiny Chariot’s performance that she dreamed to someday be a “cool” witch like her.