دانلود زیرنویس فارسی سریال مطابق با نام خود زندگی کنید (Live Up to Your Name). هیو ایم، یک پزشک شرقی که در چوسون به عنوان بهترین طب سوزنی و موکسی‌بوسشن شناخته شده است، 400 سال به آینده، به سئول امروزی فرستاده می‌شود. در آنجا با چوی یون کیونگ آشنا می شود. او پزشکی است که فقط به پزشکی مدرن اعتقاد دارد. گردباد سرنوشت در انتظار آنهاست تا عمیق‌تر در زندگی یکدیگر کاوش کنند..

Heo Im, an oriental doctor acknowledged as best in acupuncture and moxibustion in Joseon is sent 400 years in to the future, to present day Seoul. There he meets Choi Yeon Kyung. She is a doctor who believes only in modern medicine. Whirlwind of destiny awaits them as they delve deeper into each others lives.