دانلود زیرنویس فارسی سریال در جستجوی آلاسکا (Looking for Alaska). دانش آموز جدیدی به یک مدرسه شبانه روزی می رسد و با دختر جوانی به نام آلاسکا آشنا می شود. در طول مدتی که او را می شناسد و درک می کند، آرام آرام عاشق او می شود. اما در طول مدتی که با او می گذراند، متوجه می شود که زندگی او آنقدرها هم که فکر می کرد عالی نیست.

A new student arrives to a boarding school and meets a young girl named Alaska. During his time getting to know and understand her he slowly falls in love with her. But through his time with her, he finds out that her life isn’t as perfect as he thought.