دانلود زیرنویس فارسی سریال گمشده در فضا (Lost in Space). در 30 سال آینده، استعمار در فضا یک واقعیت است، و خانواده رابینسون از جمله کسانی هستند که آزمایش شده و انتخاب شده اند تا زندگی جدیدی برای خود در دنیایی بهتر بسازند. اما زمانی که مستعمره نشینان جدید در مسیر خانه جدید خود به طور ناگهانی از مسیر خود جدا شده اند، باید اتحادهای جدیدی ایجاد کنند و با یکدیگر همکاری کنند تا در یک محیط خطرناک بیگانه، سال نوری از مقصد اصلی خود، زنده بمانند…

Set 30 years in the future, colonization in space is now a reality, and the Robinson family is among those tested and selected to make a new life for themselves in a better world. But when the new colonists find themselves abruptly torn off course en route to their new home they must forge new alliances and work together to survive in a dangerous alien environment, light-years from their original destination. Stranded along with the Robinsons are two outsiders who find themselves thrown together by circumstance and a mutual knack for deception. The charismatic Dr. Smith is a master manipulator with an inscrutable end game. And the roguish, but charming Don West is a highly-skilled, blue collar contractor, who had no intention of joining the colony, let alone crash landing on a lost planet.

برای دانلود زیرنویس فارسی بر روی لینک های زیر کلیک کنید