دانلود زیرنویس فارسی سریال عشق ۱۰۱ (Love 101). در دهه 1990 ترکیه، گروهی از نوجوانان طرد شده با هم متحد می شوند تا معلم محبوبشان را عاشق کنند تا او دلیلی برای ماندن در شهر با آنها داشته باشد.

In 1990s Turkey, a group of teenage outcasts band together to make their beloved teacher fall in love so she’ll have a reason to stay in town with them.