دانلود زیرنویس فارسی سریال مرد در جستجوی زن (Man Seeking Woman). زمانی که دوست دختر دیرینه اش او را رها می کند، یک رمانتیک ساده لوح به جستجوی ناامیدانه عشق می پردازد.

A naive romantic goes on a desperate quest for love when his longtime girlfriend dumps him.