دانلود زیرنویس فارسی سریال متوسط (Medium). آلیسون دوبوا ، زن خانه دار و مادر ، از تصورات روانی خود در مورد افراد مرده و خشونت پیرامون آنها استفاده می کند تا به عنوان مشاور پاره وقت با دفتر دادستان منطقه کار کند. شوهرش، جو که یک مهندس علم است، از یک مرد بدبین به یک مؤمن مبهوت تبدیل می شود، زیرا هدایای آلیسون به حل جنایات در سراسر کشور کمک می کند.

Housewife and mother Allison DuBois uses her psychic visions about dead people and the violence surrounding them to work as a part-time consultant with the local district attorney’s office. Her husband, Joe, a science engineer, goes from being a skeptic to a bemused believer as Allison’s gifts help solve crimes across the country.