دانلود زیرنویس فارسی سریال مراسم نیمه شب (Midnight Mass). . هنگامی که ظهور پدر پل در جزیره کروکت با رویدادهای غیرقابل توضیح و به ظاهر معجزه آسا مصادف می شود، شور و نشاط مذهبی دوباره جامعه را فرا می گیرد – اما آیا این معجزات بهایی دارند؟

The tale of a small, isolated island community whose existing divisions are amplified by the return of a disgraced young man and the arrival of a charismatic priest. When Father Paul’s appearance on Crockett Island coincides with unexplained and seemingly miraculous events, a renewed religious fervor takes hold of the community – but do these miracles come at a price?

برای دانلود زیرنویس فارسی بر روی لینک های زیر کلیک کنید.