دانلود زیرنویس فارسی سریال خدمتکار اژدها خانم کوبایاشی (Miss Kobayashi’s Dragon Maid). کوبایاشی به تنهایی در یک آپارتمان زندگی می کند تا اینکه یک روز توهرو ظاهر شد و آنها در نهایت به زندگی مشترک خود پایان دادند. کیوباشی ناخواسته توهرو را در حالی که مست به خانه می رفت پیدا کرد و از او می خواهد که بیاید. توهرو انسان‌ها را پست‌تر و احمق می‌بیند، اما با نجات کوبایاشی، هر کاری که می‌تواند برای بازپرداخت بدهی و کمک به او در امور مختلف انجام می‌دهد…

Kobayashi lives alone in an apartment, until one day, Tohru appeared and they ended up living together. Kyobashi unintentionally found Tohru while walking home from being drunk, and asks her to come over. Tohru looks down on humans as inferior and foolish, but having been saved by Kobayashi, she does everything she can to repay the debt and help her with various things, although not everything goes according to plan. A mythical everyday life comedy about a hard working office lady living with a dragon girl ensues a slice of life animated show.