دانلود زیرنویس فارسی سریال خانم اسکارلت و دوک (Miss Scarlet and the Duke). الیزا اسکارلت با یک بازرس اسکاتلند یارد برای حل جرم در لندن قرن نوزدهم به نیروها می پیوندد.

Eliza Scarlet joins forces with a Scotland Yard Inspector to solve crime in 19th century London.