دانلود زیرنویس فارسی سریال موب سایکو 100 (Mob Psycho 100). Kageyama Shigeo (معروف به “Mob”) دانش آموز کلاس هشتم با توانایی های روانی است. او از سنین جوانی می توانست قاشق را خم کرده و با ذهن خود هر یک از اشیاء را بلند کند، اما به دلیل توجه منفی که داشت به تدریج از استفاده از توانایی خود در عموم خودداری می کند. در حال حاضر، تنها چیزی که او می‌خواهد این است که با دختری از کلاس خود، Tsubomi، دوست شود…

Kageyama Shigeo (a.k.a.”Mob”)is a 8th grader with psychic abilities.He could bend spoon and lift each objects with his mind from young age, but he slowly begin to withhold from using his ability on public due to the negative attention he keep receiving.Now, the only thing he wants is to become a friend with a girl in his class, Tsubomi. With his psychic”mentor”( who has no psychic power), he continues his daily lifes, attempting to realize his purpose on life.

برای دانلود زیرنویس فارسی بر روی لینک های زیر کلیک کنید