دانلود زیرنویس فارسی سریال آقای آفتاب (Mr. Sunshine). مستر سان شاین روی پسر جوانی تمرکز می کند که در برده داری به دنیا می آید اما پس از یک اتفاق دردناک در طی سال 1871 در شینمیانگیو (اکسپدیشن ایالات متحده به کره) به ایالات متحده می گریزد. او بعداً به عنوان افسر تفنگداران دریایی ایالات متحده به چوسون باز می گردد…

Mr. Sunshine centers on a young boy who is born into slavery but after a traumatic event escapes to the United States during the 1871 Shinmiyangyo (U.S. expedition to Korea). He returns to Joseon later as a United States Marine Corps officer. He meets and falls in love with an aristocrat’s daughter. At the same time, he discovers a plot by foreign forces to colonize Korea.