دانلود زیرنویس فارسی سریال خانم آمریکا (Mrs. America). فیلیس شلافلی ، فعال محافظه‌کار، مبارزه غیرمنتظره‌ای را علیه جنبش اصلاح حقوق برابر در دهه 1970 رهبری می‌کند.

Conservative activist Phyllis Schlafly leads an unexpected fight against the Equal Rights Amendment movement during the 1970s.