دانلود زیرنویس فارسی سریال دوست نابغه من (My Brilliant Friend). هنگامی که به نظر می رسد مهمترین دوست زندگی او بدون هیچ اثری ناپدید می شود، النا گرکو، زنی مسن که در خانه ای پر از کتاب زندگی می کند، رایانه شخصی خود را روشن می کند و شروع به نوشتن داستان خود و لیلا می کند. او داستان دوستی آنها را تعریف می کند که در مدرسه در دهه 1950 شروع شد. داستان در ناپل خطرناک اما جذاب، شروع داستانی است که شصت سال از زندگی را در بر می گیرد…

When the most important friend in her life seems to disappear without trace, Elena Greco, an elderly woman living in a house crammed with books, switches on her PC and starts writing her own story, and that of Lila. She tells the tale of their friendship, which started at school in the 1950s. Set in a dangerous but fascinating Naples, it is just the start of a story spanning sixty years of life. A tale that attempts to unveil the mystery of Lila, Elena’s brilliant friend. Her best friend, and her worst enemy.