دانلود زیرنویس فارسی سریال رویدادهای بزرگ طبیعت (Nature’s Most Amazing Events). این یک مجموعه مستند است که به دراماتیک ترین مناظر حیات وحش در سیاره ما می پردازد. ما تأثیر ذوب یخ های قطب شمال را در تابستان می بینیم، بازگشت سالمون به تخم ریزی، جایی که اوکاوانگو هزاران مایل را به تالاب سرسبز تبدیل می کند…

This is a documentary series looking at the most dramatic wildlife spectacles on our planet. We see the impact of the melting of the arctic ice in the summer, the annual return of the salmon to spawn, where the Okavango turns many thousands of miles into a lush wetlands. We also see the impact of the migration of wildebeest on a pride of lions, the annual winter sardine run along the coast of Africa, and the great feast in the ocean when the plankton blooms.