دانلود زیرنویس فارسی سریال آمستردام جدید (New Amsterdam). یک سرباز هلندی در دهه 1600 جان یک زن بومی را نجات می دهد و در ازای آن قدرت جوانی ابدی به او اعطا می شود. در دهه 2000 او یک کارآگاه پلیس در شهر نیویورک است و پس از 400 سال، تقریباً همه چیز را در مورد نحوه عملکرد ذهن جنایتکار می داند.

A Dutch soldier in the 1600’s saves the life of a native woman and is granted the power of eternal youth in return. In the 2000’s he is a police detective in New York City, and after 400 years, knows just about everything about the way the criminal mind works.

برای دانلود زیرنویس فارسی بر روی لینک زیر کلیک کنید